Проектиране и изграждане на газови и отоплителни инсталации. Битова и промишлена газификация

Газови и отоплителни инсталации

БИ ЕНД ДИ ЕООД извършва инженеринг на газови и отоплителни инсталации за промишлени, административни и битови нужди.
Виж още

Проектиране на газови и отоплителни инсталации

Изготвяне на идейни, технически и работни проекти в областта на газификацията, отоплението...
Виж още

Изграждане на газови и отоплителни инсталации

Изграждане на битови отоплителни системи на газово гориво или ток, както и комбинация между тях.
Виж още

Мисия и цели

Приоритетните цели, гарантиращи високи резултати от ежедневната ни работа

Мисията и целите на фирмата е да предложи на своите клиенти висококачествено изпълнение на услуги. Съчетани бързина, организираност и качество на изпълнение при пълно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Проектирането и изграждането на газови и отоплителни инсталации е отговорна задача. Ето защо и занапред ръководството на фирмата ще се старае да запази и усъвършенства вътрешно-фирмената си култура и отношение към клиента.

  • Опазване на околната среда и безопасни условия на труд.
  • Прилагане на най-добрите практики от газовия бранш, отчитайки постоянното развитие на технологиите и ноу-хау в сферата
  • Използване на висококачествени материали и продукти в реализираните проекти
  • Коректни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти
  • Социална ангажираност
Към услугите които предлагаме

2007г.

От създаването на
дружеството
до настоящия момент

ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранционно и извън гаранционно обслужване на отоплителни и газови инсталаци
Поддръжка на вложените съоръжения и прилагане на най-добрите практики от газовия бранш.
Прилагане на най-добрите практики от газовия бранш
отчитайки постоянното развитие на технологиите и ноу-хау в сферата
Използване на висококачествени материали и продукти в реализираните проекти.
Опазване на околната среда и безопасни условия на труд
Непрекъснато усъвършенстване и развитие на специалистите на „БИ ЕНД ДИ“ ЕООД
Допринасяме за използването на природния газ като евтино, икономично, безопасно и екологично чисто гориво като източник на енергия.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

„БИ ЕНД ДИ“ ЕООД е фирма с утвърдено име на пазара, с богат опит и професионалисти отдадени на работата.

Ние ще изпълним вашите проекти с висок професионализъм и отговорност. Гарантираме високо качество във всяка една част от нашата работа. Предоставяме гаранция за качеството на нашите услуги и продукти.

ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ НА ВРЕМЕ
Стриктно спазваме сроковете на нашите проекти.
ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Компанията разполага с екип от професионалисти в сферата на проектирането и изграждането на газови системи и съоръжания.
ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Винаги сме на разположение в случай на нужда от консултация или въпроси, които бихте могли да имате относно вашите проекти.

Удостоверение
№ 09007

/18.05.2007г

От проекта, през строителството, до въвеждането в експлоатация, нашите клиенти могат да разчитат на нашия професионализъм и дългогодишен опит.

Проектиране и изграждане битова газификация

Проекти

Представяме Ви част от нашите изпълнени обекти, които създадохме през годините и които успешно продължават да работят.

виж още
СЕРТИФИКАТИ
Удостоверения от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.