БИ ЕНД ДИ ЕООД предлага услуги свързани с инженеринг на газови и отоплителни инсталации за промишлени, административни и битови нужди. Проектиране и изграждане на котелни централи на природен газ и алтернативни източници на енергия. Извършва търговия с природен газ / метан.

От началото на 2015 г. към услугите ни добавихме и търговия с природен газ и производните му. Притежаваме Метан-станция за зареждане на автомобили с гориво природен газ /метан/ с 24 – часов режим на обслужване на клиентите.

Извършваме доставка на компресиран природен газ /метан/ като източник на енергия за крайни потребители физически и юридически лица, находящи се в населени места без изградени разпределителни газопроводи.

С дейностите, които извършваме допринасяме за използването на природния газ като евтино, икономично, безопасно и екологично чисто гориво като източник на енергия.

Предлагани услуги

Проектиране

•Изготвяне на идейни, технически и работни проекти в областа на газификацията, отоплението, климатизацията и вентилацията на битови, обществено-административни и промишлени сгради. Изготвяне на идейни, технически и работни проекти за магистрални и разпределителни газопроводи. Изработване и внедряване на индивидуални комплексни решения. Проектиране и изработка на електрически табла за управление на технологични процеси и разпределение на електрическата енергия.

Изграждане

• Изграждане на битови отоплителни системи на газово гориво или ток, както и комбинация между тях. Подмяна на съществуваща или изграждане на нова газова инсталация. Слънчеви системи. Фотоволтаични системи. Монтаж и поддръжка на климатични системи. Монтаж и поддръжка на отоплителни системи. Монтаж и поддръжка на газови котли. Окабеляване на ел. инсталации.

Сервиз

• Поддръжка на вложените съоръжения. Гаранционен сервиз. Следгаранционен сервиз
  • Проектиране на енергоефективни и надеждни газови, отоплителни, климатични, вентилационни и ел. инсталации за нуждите на битовия, обществено-административния и промишления сектор.
  • Доставка на материали, уреди и съоръжения за изграждане на газови, отоплителни, ВиК и Ел. инсталации.
  • Услуги по строително-монтажни работи за упоменатите по-горе инсталации.
  • Консултантска дейност за същата сфера.
  • Поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност.
  • Проектиране, изграждане на газови и отоплителни инсталации за промишлени, административни и битови нужди. Компресиране на природен газ и търговия с производните му

Доставката на компресиран природен газ

Доставката на компресиран природен газ се извършва в стоманени бутилки с обем 40, 55 или 90 литрова вместимост при работно налягане 20 MPa.

С оглед осигуряване безопасна работа, всяка бутилка периодично се подлага на тестови изпитания при30 MPa.

Бутилките съхраняващи компресирания природен газ са свързани в батерия за осигуряване на по-големи количества при всяка една доставка.

Доставката до Вашият обект се осъществява посредством наши специализирани товарни автомобили, оборудвани с кран за товарене и разтоварване при подмяна на батерията от бутилки с компресиран природен газ.

Отвеждането на газа с понижено налягане се извършва посредством високонадеждни газоустойчиви тръби, положени в подходящо трасе.

Доставката и присъединяването на бутилките се извършва от наши сертифицирани специалисти.

Служителите ни са специалисти с дългогодишен опит в сферата на енергетиката и газоснабдяването.

В случай, че вашето предприятие, хотел, дом бъде след време газифицирано, Вие ще можете да използвате всички съоръжения без допълнителни промени.

Сравнителна таблица на цените на различните енерго-носители

Енергоносител Калоричност КПД(%) Лева/kWh
Дизелово гориво  10500 93% 0.218
Ел. енергия 860 98% 0.181
Компресиран природен газ 8000 93% 0.124
Пропан-бутан 11250 91% 0.158
Твърдо гориво 3000 65% 0.114

Цените са актуални към 27.08.2015 г.
Цената на ел. енергията е усреднена дневна/нощна тарифа.

Image module
Image module
Image module
Image module

НАШИ ПРОЕКТИ